O firmie

Jesteśmy młodym, dynamicznie się rozwijającym biurem projektowym. Naszą pracę opieramy na trzech filarach: Rzetelność, Profesjonalizm oraz Terminowość.

W pierwszej kolejności stawiamy na jakość usług, choć wiemy, że w dobie kryterium „najniższej ceny” nie jest to łatwe. Mimo to jesteśmy konkurencyjni
w stosunku do innych biur projektowych, bowiem korzystamy z własnych specjalistycznych i unikalnych narzędzi opartych przede wszystkim
na programach komputerowych. To co innym zajmuje godziny, my wykonujemy w minutach. Jeżeli tylko jakąś czynność projektową można zautomatyzować, my tego dokonujemy. Pozwala nam to przygotować dokumentację projektową w wymaganych terminach, na poziomie oczekiwanym od Zamawiającego. Nasze działanie opieramy na szerokiej wiedzy w zakresie przepisów techniczno - budowlanych oraz doskonałej znajomości obsługi komputera.

Opracowujemy przede wszystkim projekty budowlane i wykonawcze, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informacje o planie BiOZ, ekspertyzy i opinie techniczne, koncepcje programowo-przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe itd.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami.
Na pewno odpowiemy.
Więcej o nas w zakładce Projektowanie i Programowanie.

Kontakt

AG Doradztwo i Projektowanie Andrzej Gumuła

Gen. Władysława Sikorskiego
24 lok. 57
40-282 Katowice

 

666-816-969

biuro[małpa]agprojekty.pl