Doświadczenie zawodowe

Właścicielem biura projektów jest Andrzej Gumuła – projektant i informatyk
w jednej osobie. Autor wielu publikacji w zakresie programowania komputerowego (czasopismo CAD CAM Forum) oraz branży drogowej (Polskie Drogi, Magazyn Autostrady, Drogownictwo). Jako jedyny projektant uczestniczył, jako konsultant w opracowaniu najnowszych wytycznych dotyczących barier ochronnych (2012-2013).

Wiedza zawodowa:

 • ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi
 • kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji
 • doskonała znajomość przepisów związanych z Prawem budowlanym
 • bogata wiedza w zakresie przepisów technicznych, norm, wytycznych itp.
 • wdrażanie systemów CAD

Obsługa oprogramowania:

 • AutoCAD – doskonale
 • MS Office (Word, Excel, Power Point) – biegle 

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski - podstawowy w mowie i piśmie 

Wykształcenie i uprawnienia (1988 - 1995):

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa,Specjalność Drogi,
Ulice i Lotniska*)
*) praca dyplomowa dotycząca programów komputerowych wspomagających projektowanie dróg wyróżniona przez SITB

2001 -  Uprawnienia projektowe Nr 511/11 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie zawodowe:

 • 02.1995-09.2001
  Transprojekt Kraków Sp. z o.o., asystent i starszy asystent projektanta
 • 11.1998-10.2000
  Prodosław Sp. z o.o., kierownik robót
 • 10.2001-12.2002
  Complex Projekt Sp. z o.o., starszy asystent projektanta
 • 01.2002-10.2003
  TeleInfo Sp. z o.o., projektant
 • 11.2003-03.2009
  KPI System, główny projektant, kierownik pracowni
 • 04.2009-06.2011
  Grontmij Polska Sp. z o.o., kierownik projektu, projektant
 • 07.2011-06.2012
  Autostrada II Sp. z o.o., kierownik projektu, projektant
 • 07.2012-obecnie
  własna działalność gospodarcza

Inne osiągnięcia: 

 • Wykłady na Konferencjach technicznych dotyczących dróg publicznych
 • Liczne publikacje prasowe dotyczące procesów inwestycyjnych
  w drogownictwie (Polskie Drogi, Magazyn Autostrady, Drogownictwo)
 • Kilkadziesiąt publikacji prasowych dotyczących programowania
  w AutoCADzie (CADCAM Forum, CAD Magazyn)
 • Uczestnictwo w zespole powołanym do opracowania nowych wytycznych drogowych barier ochronnych

Przykładowe publikacje do pobrania:

Magazyn Autostrady - numer 11/2012
Magazyn Autostrady - numer 03/2013
Magazyn Autostrady - numer 05/2013
Polskie Drogi - numer 12/2012
Polskie Drogi - numer 02/2013
Polskie Drogi - numer 03/2013
 

Wybrane pozycje zrealizowanych projektów w zakresie budownictwa drogowego:

Rozbudowa ul. Składowej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. POW oraz budowa projektowanej ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. POW do projektowanej ul. Nowotargowej i projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej
ul. Nowowęglowej do ul. Składowej - PKP PLK S.A. w porozumieniu z MIASTEM ŁÓDŹ oraz PKP S.A.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Miasta Nowego Sącza- przełożenie DK 28- wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ZRID - Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od
ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem  - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 do budowanego węzła Armii Krajowej - Urząd Miasta Katowice

Budową obiektu „Galeria katowicka” - wielofunkcyjnego zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego na stacji Katowice osobowa wraz z dworcem kolejowym Katowice osobowa - Miasto Katowice

Remont drogi ekspresowej S1 odcinek Hołdunów – Tychy  jezdnia prawa, km 554+761 do 559+740 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Remont drogi ekspresowej S1 odcinek Hołdunów – Tychy  jezdnia prawa, km 559+740 – 562+075, km 562+194 – 564+497, km 564+704 – 565+065 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Mińskiej do nowego Portu Lotniczego i ul. Skarżyńskiego we Wrocławiu - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Budowa ul. płk. R. Kuklińskiego w Krakowie - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Rozbudowa ul. Surzyckiego - Christo Botewa i budowa przedłużenia ul. Christo Botewa od skrzyżowania z ul. Półła