Projektowanie

Zajmujemy się projektowaniem w branży drogowej oraz szeroko rozumianym doradztwem technicznym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych. Jesteśmy gotowi przygotować kompletną dokumentację projektową
na wszystkich etapach przygotowania inwestycji drogowej - od studium wykonalności, poprzez raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, koncepcje programowo przestrzenne, operaty wodnoprawne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, programy funkcjonalno-usługowe, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz projekty stałej i czasowej organizacji ruchu. Opracowujemy także ekspertyzy techniczne i opinie techniczne. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Politechniką Śląską.

Kontakt

AG Doradztwo i Projektowanie Andrzej Gumuła

Gen. Władysława Sikorskiego
24 lok. 57
40-282 Katowice

 

666-816-969

biuro[małpa]agprojekty.pl