Wybrane realizacje

Projekt wykonawczy remontu ulic Jagiełły i Bednorza w Pszczynie.
Inwestor: Urząd Miasta w Pszczynie.

Koncepcja przebudowy ul. Granicznej w Katowicach.
Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Granicznej w Katowicach.
Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Koncepcja przebudowy ul. Armii Krajowej w Katowicach na odcinku
od skrzyżowania z ul. Jankego do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.
Inwestor Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Obsługa komunikacyjna na ul. Sokolskiej w rejonie
Placu Grunwaldzkiego w Katowicach.
Inwestor Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie.
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania: Ulica klasy
GP, łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Witosa)
z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219)
w granicach Miasta Nowego Sącza - przełożenie
DK 28- wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ZRID.
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Ekspertyza techniczna dotycząca projektu przebudowy drogi powiatowej
Nr 34428 Jedlnia – Sokoły – Pinki na odcinku długości
3490,10 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 737 w miejscowości
Jedlnia Kościelna do przejazdu kolejowego w miejscowości
Sokoły, kilometraż km 0+0,00 do km 3+390,10.
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Przebudowa ul. Słowackiego w Katowicach, Inwestor - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Remont drogi wewnętrznej przy ul. Porcelanowej w Katowicach, Inwestor - Neuca S.A.

Opinia techniczna dotycząca rozwiązań w projekcie "Budowa ul. Kuklińskiego w Krakowie", Inwestor - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Przebudowa mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rzece Odrze (w zakresie branży drogowej), Inwestor - Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Przebudowa ulic 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej w Rzeszowie,
Inwestor - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu

Rozbudowa ul. Składowej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. POW oraz budowa projektowanej ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. POW do projektowanej ul. Nowotargowej i projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej ul. Nowowęglowej do ul. Składowej - Projekt konstrukcji nawierzchni w obszarze budynku dworca.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami.
​Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu.

Kontakt

AG Doradztwo i Projektowanie Andrzej Gumuła

Gen. Władysława Sikorskiego
24 lok. 57
40-282 Katowice

 

666-816-969

biuro[małpa]agprojekty.pl